ET ARBEIDSMARKED I FORANDRING

ET ARBEIDSMARKED I FORANDRING 150 150 OptikkPartner

Fremtidens kunnskapsmedarbeidere jobber gjerne freelance

Mennesker og arbeidsplasser gjennomlever en verden i forandring med en stadig økende forandringstakt. I tusenvis av år ble stammesamfunnene regjert av den eldste mann i gruppen. Forandringer skjedde så sakte at den som hadde levd lengst var også best rustet til å forutsi hvordan fremtiden ville bli. Så kom den industrielle revolusjon og fratok den gamle mann mye av makten. Nå ble det bygget produksjonslinjer, jernbane, biler, dampskip og fly. Fremtiden kom raskere. Utrustet med nye kunnskap og utdannelse tok unge mennesker makten fra sine foreldre.

Nå er den industrielle tidsalder i ferd med å forsvinne og et kunnskapsbasert teknologisamfunn tar over. Produktivitet vil i langt større grad være knyttet til personlig kompetanse hos den enkelte enn til maskinelt utstyr. Det er på høy tid å innføre begrepet kunnskapsmedarbeider. Kunnskapsmedarbeidere innebærer stort behov for endring i både ledelse og administrative systemer. Kunnskapsmedarbeidere skal beslutte selv, enten det er i møte med kunder eller andre problemstillinger. De skal bruke sin kunnskap til å generere de beste løsningene, der og da. Selvfølgelig skal dette skje innenfor virksomhetens rammer og strategier. Poenget er at detaljstyring ikke duger, det er medarbeiderens kompetanse som skal generere merverdi for virksomheten.

I et kunnskapsbasert teknologisamfunn vil det også oppstå nye tilknytningsformer mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er i ferd med å skje et paradigmeskifte. Tryggheten som tidligere lå i en ansettelse ligger i dag i å være ansettbar, med andre ord attraksjonsverdien ligger i egen kompetanse.

At man kan forvente forskjellig atferd fra de som følte at deres eksistensgrunnlag lå i ansettelseskontrakten enn de som har tryggheten forankret i egen kompetanse burde man ikke forundres over. Ei heller at de forventer en annen tilnærming og en annen behandling i prosessen fram til arbeidskontrakt. Du må finne deg i å bli kritisk vurdert som arbeidsgiver og at en ansettelse i din bedrift ikke representerer toppen av lykke for kandidaten.

Et markant utviklingstrekk er at mange kunnskapsarbeidere velger å jobbe i lange perioder som freelance, eller selvstendige næringsdrivende. De bygger ikke opp noen virksomhet, de ansetter ikke noen, deres produkt er den egne kompetansen. De fleste freelancere vil velge å være tilknyttet et bemanningsbyrå. Bemanningsbyrået vil fungere som freelancernes markedsavdeling. Det er de som skaffer oppdragene og som har oversikt over hvor det er behov for kvalifisert arbeidskraft. Det er de som blir arbeidsgiver for freelancerene, som ivaretar de administrative funksjonene som lønn og arbeidsgiveravgift. Det fritar kunnskapsmedarbeideren for funksjoner de normalt ikke liker, administrasjon og det å selge seg selv. Bemanningsselskapene blir et bindeledd som ivaretar butikkenes behov for arbeidskraft og freelancernes behov for administrasjon og utvikling.

Hva er det som er motivasjon og drivkraft hos kunnskapsarbeidere som arbeider som freelancer? Jeg har ikke drevet empirisk forskning på hvorfor, men baserer meg på samtaler og kontakt med et stort antall personer som jobber på den måten. De representerer forskjellige bransjer som har til felles at det er stor etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft. Bedriftene sliter med å få tak i gode kvalifiserte medarbeidere. Det er med andre ord arbeidsmarkedet i bransjen som ivaretar freelancerens trygghetsbehov. Når trygghetsbehovet er ivaretatt er det behovene for frihet og utvikling av egen kompetanse som er utslagsgivende. Frihet til å bestemme når og hvor man skal arbeide, og hvor mye man skal arbeide.

Frihet til å bestemme hvem de skal arbeide for i en fast ansettelse. Frihet til å utøve sin kompetanse i ulike miljøer. Prøvetid på 6 måneder er en vanlig kontrakts bestemmelse i en ansettelseskontrakt, men da er kontrakten allerede undertegnet. Nå kan de prøve en arbeidsgiver ut på forhånd, for det mangler ikke på tilbud om fast ansettelse og mange pendler mellom å være fast ansatt og freelancer. Hva som får de til å bryte opp og finne på noe nytt etter noen år på en arbeidsplass har jeg også noen tanker om, men overlater den problemstillingen til arbeidsgiveren som ønsket at de skulle fortsette. Trolig vil man finne mange svar i områdene lederskap, belønningssystemer, tilknytningsformer og samarbeidskultur.

La oss også anta at det har noe med behov for å lære nytt og nye utfordringer. Det er den andre store motivasjonsfaktoren for å være freelancer. Det er liten tvil om at man legger mange alen til sin kompetanse ved å være i mange forskjellige miljøer. Utvikling av en kompetanse som gjør at man takler og leverer resultater i de fleste situasjoner, og det er nettopp det, kompetanse og resultater som er freelancerens livline.

Det kan se ut som at i optikkbransjen ligger alle forhold til rette for en slik utvikling. Lykke til med utfordringen.

cristian@aquaculturetalent.com

All stories by: cristian@aquaculturetalent.com
Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.