Rekrutteringsprosess Optikkpartner

Rekrutteringsprosess Optikkpartner 150 150 OptikkPartner
  1. Jobbanalyse og Personprofil defineres og utarbeides sammen med oppdragsgiver. Det innebærer definering av arbeidsoppgaver og ansvar og hva som kreves for å gjennomføre dem. Det vil si kunnskaper, utdannelse og arbeidserfaring, evner, holdninger og personlighetstrekk som er ønskelig.
  2. Utarbeide rekrutteringsdokument med innspill fra oppdragsgiver. Et dokument som beskriver kjeden, butikken, arbeidsoppgaver, forventninger og krav til den som blir ansatt på en måte som er tiltrekkende for aktuelle kandidater. Dokumentet har to funksjoner. Det sørger for av oppdragsgiver og Optikkpartner har felles forståelse av oppgaven og hva som kreves. Den sendes til potensielle kandidater som blir kontaktet av den som gjennomfører oppdraget. Kandidater som blir kontaktet har som oftest ikke hatt tanker om å bytte jobb og det å be om et møte eller en CV i første samtale vil medføre mange avslag. For å motta et rekrutteringsdokument for stillingen er imidlertid terskelen lav. Nå får kandidaten anledning til å lese gjennom i fred og ro. Tankeprosessen settes i gang. Etter noen dager kontaktes kandidaten for å sjekke av interessen.
  3. Utarbeide en bruttoliste med navn på aktuelle kandidater. Den bør inneholde 15-20 navn og vil være et levende dokument gjennom prosessen. Listen presenteres for oppdragsgiver og man enes om hvem av kandidatene som kontaktes først. Navn som oppdragsgiver av en eller annen grunn ikke ønsker fjernes. Er det navn oppdragsgiver ønsker at skal kontaktes, men som man ikke ønsker å kontakte selv legges til listen. Med forbehold om godkjennelse fra oppdragsgiver legges det ut en annonse på finn.no og sosiale medier for å forsterke tilfanget av kandidater.
  4. Førstegangsintervju gjennomføres med kandidater som ønsker å gå videre i prosessen når de følges opp etter å ha lest dokumentet og som har lyst til å gå videre. Hensikten med intervjuet er å bli såpass kjent med kandidaten at man kan velge ut de som det er ønskelig å ha med i et utdypende intervju, eller kanskje først og fremst finne ut hvem man ikke vil ha med videre. De aktuelle blir bedt om å fylle ut personlighetsprofilen Optikkpartner bruker, 4T.
  5. Utdypende intervju med hensikt å bli bedre kjent med kandidatene og en gjennomgang av personlighetsprofilen. Kandidatene har nå vært i prosessen en stund og er klar for en grundig vurdering av sine egne motiver og motivasjon for stillingen.
  6. Referanseintervju gjennomføres i forhold til de kandidatene vi ønsker å presentere for oppdragsgiver.
  7. Presentasjon av kandidater for oppdragsgiver. Vi tror det er hensiktsmessig at vi er tilstede i et møte sammen med kandidaten hos oppdragsgiver som har mottatt CV, personprofil og en kortfattet beskrivelse av hver kandidat med referanseuttalelser. Det er nå opp til oppdragsgiver å gjennomføre flere hvis ønskelig og å velge ønsket kandidat.
cristian@aquaculturetalent.com

All stories by: cristian@aquaculturetalent.com
Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.