Trivsel på arbeidsplassen

Trivsel på arbeidsplassen 150 150 OptikkPartner

Tilsynelatende kan oppgaven virke umulig, men med utgangspunkt i den enkeltes bidrag tror vi at det går an å komme et godt stykke på vei. Det ligger en betydelig fare i at de fleste har som utgangspunkt at dette må de ta seg av på kjede- eller forbundsnivå. Med andre ord på det overordnede planet. Og det er jo på mang måte rett. Det er viktig med gode overordnede målsetninger og strategier.

Vi må ikke glemme at det er i nærhet og i en travel hverdag planer og strategier skal realiseres og settes ut i livet. Trivsel på arbeidsplassen skapes av først og fremst av arbeidsoppgaver, kollegaer og nærmeste leder.

Det er den enkeltes bidrag som er avgjørende!

I Optikkpartner forsøker vi å bestrebe oss på å være en utmerket arbeidsplass for våre optikere. For å ta pulsen på organisasjonen gjennomfører vi trivselsundersøkelser blant våre ansatte. På en felles samling nå før ferien presenterte vi resultatet av undersøkelsen. Det ga oss anledning til å utdype resultatet med de rette personene.

Resultatet var nesten bedre enn vi hadde håpet på. Mest gledelig av alt var en svarprosent på 100. Hvilket betyr at samtlige er med og bidrar når de blir invitert inn. Det samme gjenspeilet diskusjonen i ettertid. Her er de viktigste årsakene til den høye trivselen:

  • Det å være til nytte og være velkommen hos en oppdragsgiver.
  • Det fikk brukt det de var utdannet til. Mye tid i synsrommet.
  • Variasjon, nye utfordringer.
  • Stor grad av læring.
  • De blir behandlet godt og inkludert av ledelsen i Optikkpartner.
  • Høy grad av firmafølelse og stolthet av bedriften.

Vi tror at trivsel følelsen er vesentlig for at man ikke forlater yrket og at vi i så måte er med og bidrar. Men vi hadde ikke klart dette uten dere, våre kunder.

Så takk for oppdragene og takk for hjelpen!

Det er ganske innlysende at det er våre oppdragsgivere som bidrar til de gode resultatene. Samtidig er vi godt klar over at vi kommer til å miste vikarer til våre kunder. Det er OK når tiden er moden og noen vil over i fast jobb. Vi har en åpen diskusjon med våre vikarer om dette. Men vi har en felles interesse av å beholde de i bransjen.

Vi kan for øvrig melde at vi er godt fornøyd med tilsiget av nye vikarer for tiden.

cristian@aquaculturetalent.com

All stories by: cristian@aquaculturetalent.com
Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.